Hasiči Lány


img

Výjezdy jednotky SDH Lány 2010

Hasiči 2010


Výjezdovka 2010


Taktické cvičení - pila


Spadlé stromy vlivem náporu sněhu


Úhyn ryb - Salakvarda


Technický zásah - spadlý strom Lány Brejl


Planý poplach - Lány


Požár jističů - Lány


Požár pneumatik - Kladno


Požár půdní vestavby - Stochov


Požární asistence při úklidu shořelého sena - Lány


Spadlý strom - Lány


Požár rodinného domu - Lány


Požár lesa - Kačice


Požár garáže - Kačice


Požár pole a obilí


Požár seníku - Nový Dvora


Požár obilí - Lány


Požár lesa - Panenka Marie


Požár lesa - Brejl


Požár budovy - Přelíc


Technická pomoc - spadlý strom


Požár trafostanice - Kladno


Požár střechy - Lány


Požár garáže - Stochov


Převisy sněhu


Požár stohu Ruda 25.-26.9.2010