Hasiči Lány

Požár trávy - Žilina

SDH Lány, požár, lesní, polní porost, I.st., Kladno, Žilina směrem na Lány, oznamovatel to vidí z cyklostezky, ale je to cca 100m od silnice u závory

Po vyhlášení poplachu jednotka vyjela s vozidlem CAS 32 T - 148.jednalo se o požár hrabanky cca 30x30 metrů.Na místě již byla
jednotka z PS Stochov.
Požár byl likvidován 1 c proudem.Po dohašení ohnisek požáru a úklidu materiálu se jednotka vrátila zpět na základnu.Spojení s
operačním střediskem bylo dobré.

Účast: Jordák, Pošta, Bišický, Jirgl