Hasiči Lány

Lány - požár sloupu vys. napětí

SDH Lány, požár, trafostanice, rozvodny, I.ST. Kladno, Lány, Lesní 130, na zahradě bouchl sloup vysokého napětí, jiskří a byla ...

Jednotka JSDHO Lány vyjela na žádost KOPIS Kladno s technikou CAS k 24 Liaz v počtu 1+3 na požár sloupu vysokého napětí do
Lesní ulice 130 Lány. Po příjezdu na místo události se jednotka nahlásila VZ HZS Stochov, na místě již nebyl žádný požár, došlo k
vyhoření části elektrického zařízení na sloupu vysokého napětí. Pod sloupem byla zkontrolována oblast možného dopadu žhavého
materiálu. Nacházeli se zde stromky a dřevníky. VZ HZS Stochov předal místo zásahu JSDH Lány, s tím, že na místo jede
Pohotovostní služba el. rozvodných závodů, máme jim vše předat a zásah ukončit. Po příjezdu Pohotovostní služba el. rozvodných
závodů, jednotka zásah ukončila a vrátila se zpět na základnu.
Zásah proběhl v katastrální území obce Lány.
Bez zranění, spojení bylo dobré.

Účast: Králíček, Loskot, Jirgl, Pošta

 
1  2  3  4