Hasiči Lány

Lány - požár sloupu vys. napětí

SDH Lány, požár, trafostanice, rozvodny, I.ST. Kladno, Lány, Ke Studánce, jiskří sloup vys. napětí

 

Jednotka JSDHO Lány vyjela na žádost KOPIS Kladno na hlášený požár vrchního vedení VN 22 kV do obce Lány, ul. Ke Studánce.
Jelikož v celé obci nešel elektrický proud a ve zbrojnici nevyšel příkaz k výjezdu VD zvolil jako techniku CAS 32 T 148 (1+2) a z
důvodu velké účasti členů jednotky dále pak i vozidlo DA VW Transporter (1+8). Po příjedzdu na místo události současně s PS
Stochov bylo zjištěno, že došlo k přehoření fázového kabelu VN na sloupu vrchního vedení č. UFRA 436. V době příjedu nebylo
zjištěno žádné hoření a v okolí sloupu el. vedení se nenacházel žádný hořlavý materiál. Po dohodě s VZ se naše jednotka odebrala
zpět na svou základnu.
Spojení komplikované a rušené. Spojení se základnou probíhalo přes MT. Zásah bez zranění.
Zásah v katastru obce Lány.

Účast: Worofka, Jirgl, Bišický, Králíček, Černý, Vála, Marko, Jordák, Bechyně, Loskot, Štross, Hendrich