Hasiči Lány

Malíkovice - požár seníku

SDH Lány požár průmyslové zemědělské objekty, sklady I.st. Kladno, Malíkovice, Canovice, Agra Řisuty v Malíkovicích, požár seníku, uvnitř balíky, větší rozsah

 

Jednotka JSDHO Lány vyjela na žádost KOPIS Kladno s vozidlem CAS 32 T 148 v počtu 1 + 3 na požár velkokapacitního seníku do obce Malíkovice místní část Čenovice.
Po dostavení dalších členů naší jednotky po výjezdu CAS 32 T 148 bylo voláno na KOPIS Kladno, zda-li potřebují i naší CAS k 24
Liaz jako další CAS. Po domluvě s KOPISem nevyjíždí CAS k 24 Liaz, ale OA Transporter T5 v počtu osob 1+5.
Dále je vznesen dotaz na dovoz PPS 12, PS 12 není potřeba, máme použít Plovoucí čerpadla, na čerpacím stanovišti, jsme dali na
použití místní JPO V plovoucí čerpadlo PH 1200.
Benzín bude dodávat HZS. Po příjezdu na místo požáru s CAS 32 T 148 je dán VZ pokyn, aby jezdila
kyvadlovou dopravu vody a doplňovala již stávající CAS, ze kterých jsou tvořeny útočné proudy.
Požářiště rozděleno na dva úseky, kterému v zadní části velí VZ (PS Stochov) a druhému velí VD (PS Kladno), oba dva úseky
provádějí stejnou činnost a to neustálé prolévání uložené slámy,
která stále hoří plamenem. Sláma je postupně vyvážena traktor-bagrem a pásovám nakladačem,a stále prolévána vodou. Budova je
hlídána z důvodu možného zřícení.
Během zásahu jsou prováděny cesty na základnu OA transporter z důvodu dovozu PHM, nákup PHM, olejů, střídání hasičů, dovoz suchých a čistých výstrojních součástí.
Jednotka po 26 hodinách zásahu po dohodě s VZ ukončuje činnost z důvodu vyčerpání a vrací se na
základnu, kde je provedena očista a kontrola použitých věcných prostředků a techniky.
Spojení dobré, zásah bez zranění. Zásah proběhl mimo katastrální území obce Lány.

Účast: Worofka, Jirgl, Bišický, Králíček, Pošta, Vála, Marko, Mareda, Jordák, Bechyně

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10