Hasiči Lány

Planý poplach - Lány muzeum T.G.M.

SDH Lány, požár, nízké budovy, I.st., Kladno, Lány, EPS hlásí požár

Jednotka vyjela na žádost KOPIS HZS Kladno s CAS 32 T 148 v počtu 1+1 a s CAS 25 K liaz v počtu 1+2 na vyhlášený poplach do
muzea T.G.Masaryka v Lánech. Jednotka po příjezdu na místo, se nahlásila VZ z jednotky HZS Stochov, která již byla na místě. Do objektu se nedalo dostat, byl uzamčený, proto byl proveden vizuální průzkum z venku budovy, a žádný náznak požáru nebyl objeven. Jednotky počkaly na příjezd správkyně muzea, která odemkla objekt. Poté byl proveden průzkum uvnitř budovy, žádný požár nebyl nalezen. Jedntka HZS Stochov předala místo JSDH Lány, s tím, že jednotka počká na firmu, která přijede odbavit stálé houkající EPS. JSDH Lány odeslala CAS 32 zpět na základnu a po příjezdu technika EPS, který odbavil EPS, byl zásah ukončen a jednotka se vrátila zpět na základnu.
Zásah proběhl v katastru obce Lány
Spojení probíhalo v pořádku

Účast: Jirgl, Vála, Štross, Mareda, Králíček

 

 

1  2  3  4  5