Hasiči Lány

Libušín - hledání pohřešované osoby

SDH Lány, technická pomoc, spolupráce, spolupráce se složkami IZS, I.ST. Kladno, Libušín, sraz na náměstí v Libušíně, pohřešovaná seniorka 80 let, PČR žádá lidi

JSDH Lány vyjela na žádost Kopis Kladno na vyhledávání ztracené osoby do obce Libušín. Jednotka vyjela na místo zásahu vozem
DA VW Transportér v počtu 1+9. JSDH Lány se na místě nahlásila hlídce PČR, která měla pátrání na starosti a po domluvě s
ostatními se vyrazilo hledat do neprostupného lesního porostu. Po prozkoumání určeného prostoru bylo hlídkou PČR rozhodnuto o
ukončení hledání.. Po ukončení zásahu se jednotka vrátila zpět na základnu.
Zásah probíhal mimo katastr obce Lány
Ke zranění nedošlo. Spojení fungující.

Účast: Králíček, Worofka, Pošta, Tesařík, Mareda, Bišický, Marko, Hendrich, Jirgl, Vála

 
1  2  3  4