Hasiči Lány

Padlý strom - Alžběta

SDH Lány, technická pomoc, odstraňování přakážek, I.st., Rakovník, ruda, padlý strom přes cestu přes komunikaci u křižovatky Nový Dům, lány, Křivoklát.

JSDH Lány vyjela na žádost Kopis Kladno na spadlý strom přes komunikaci. Strom se nacházel přes komunikaci směr Nový Dům u křižovatky s místním názvem Alžběta. Jednotka vyjela na místo zásahu vozem CAS 24 Liaz v počtu 1+2. JSDH Lány strom rozřezala pomocí motorové pily a poté uklidila komunikaci od popadaných větví, během zásahu, řídil člen jednotky provoz na komunikaci z důvodu bezpečnosti zasahujích hasičů. Při zásahu přijel na místo zásahu zaměstnanec Lesní správy Lány, po domluvě s ním, se postará o zbytek stromu, který nezasahuje do silnice a pomocí traktoru ho odtáhne pryč a zlikviduje. Po ukončení zásahu se jednotka vrátila zpět na základnu.
Zásah probíhal mimo katastr obce Lány
Ke zranění nedošlo. Spojení fungující, kromě místa zásahu, kde bylo nahrazeno mob.tel.

Účast: Loskot, Králíček, Bišický

 

 

1  2  3  4  5