Hasiči Lány

Monitoring roztoky - evakuace majetku

SDH Lány, technická pomoc, monitoring, I.st., Rakovník, Roztoky, restaurace Ludmila, pomoc s evakuací nábytku.

Jednotka JSDHO Lány vyjela, po nahlášení vzniklé události na KOPIS Kladno, na žádost majitele ubytovacího zařízení L
udmila v Roztokách u Křivoklátu s technikou DA VW Transporter v počtu 1 + 6 na pomoc s evakuací nábytku a zařízení
z přízemí do 2. NP. Na místě události se nacházeli i někteří členové JSDHO Roztoky, kteří pomáhali s evakuací nábytku
. Evakuace byla prováděna ve spolupráci s majitelem objektu a jeho zaměstnanci. Po ukončení evakuace se JPO vrátila
na základnu


Zásah proběhl bez zranění, spojení se základnou probíhalo přes MT.
Zásah mimo katastrální území obce Lány.

Účast: Worofka, Štross, Pošta, Černý, Kougl, Jirgl, Bechyně, Mareda

 

1  2  3