Hasiči LányPožár chatky - Lány

SDH Lány, požár, nízké budovy, I.st., Kladno, Lány, CS Armády 350, požár chatky u sousedů.

Jednotka JSDHO Lány vyjela na žádost KOPIS Kladno s technikou CAS k 24 Liaz v počtu 1+2 na požár chatky v Lánech, ul. ČSL
armády, čp. 346. Po příjezdu se VD přihlásil VZ (HZS Stochov), který dal pokyn o prověření půdního prostoru přilehlého zděného
chlévu v IDP Scott Sabre. Během průzkumu jsme z těchto míst vynesli několik pytlů a papírových krabic se senem a slámou. Prostor nebyl zasažen plamenným hořením, nýbrž jen zplodinami hoření. Po příjezdu VP a nafocení ohniskového místa požáru provedla naše jednotka ve spolupráci JSDHO Rynholec vynesení požárem zasaženého palivového dřeva na volné prostranství. Dále probíhala asistence při dohašovacích pracech. Po sbalení VPO se naše jednotka odebrala zpět na základnu.


Spojení se základnou dobré, zásah proběhl bez zranění.

Účast: Pošta,Mareda, Štross

Na základně připraven Hendrich.

 

1  2  3  4  5  6