Hasiči Lány

Požár bytovky - Čelechovice

SDH Lány, technická pomoc, čerpání vody, I.st., Kladno, Stochov, Čelechovice, Zálavecká 68, zatopený dvůr, oznamovatel má protipovodňovou zídku, přetéká.

Jednotka vyjela s vozidlem Liaz CAS 25 /1+5/ na odčerpání vody ze dvora, který byl zaplavován přes protopovodňovu zídku.Po
příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o rozvodněný potok, který se rozlévá do okolí a dosahuje vrcholu protipovodňové zídky,
která chrání rodinný dům od zatopení.Jednotka se spojila s VZ jednotky HZS Stochov, která již byla na místě a začala odčerpávání.
Po dohodě s VZ začala JSDH Lány s pytlováním písku a zvětšování protipovodňové zídky a monitoring vodního toku. V 15.00hod,
bylo místo zásahu VZ z HZS Stochov předáno VD z JSDH Lány a HZS Stochov odjel zpět na svojí základnu. JSDH Lány pokračovala
v odčerpávání vody, která stále protékala skrz protipovodňovou zeď. Na místě byl připraven písek a pytle pro další pytlování v
případě potřeby. Vzhledem k nemožnosti střídání jinou jednotkou, odeslal VZ JSDH Lány v průběhu zásahu dva členy s vozem na
základnu pro doplnění výstroje, výzbroje a týlového zabezpečení. V 16.00 začala kulminace vodního toku, a každou další hodinu
hladina klesala o 1cm. Ve 21.00 byla hladina kleslá o 4cm a průsak skrz zeď byl zvladatelný čerpadly majitele objetku. Jednotka
informovala majitele, v případě zvedání hladiny volat OPIS. JSDH Lány ukončila zásah a vrátila se zpět na základnu.
Spojení nešlo navázat - neprocházeli statusy. Pravděpodobně závada na vysílačce.
Spojení nahrazeno mobilním telefonem.
Zásah bez zranění
Zásah proběhl mimo katastr obce Lány.

Účast: Loskot, Marko, Králíček, Jordák, Bišický, Hendrich

 

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10