Hasiči Lány

 

 

  Výlet

dne 10. 9. 2011 jsme vyrazili na výlet s našimi Mladými hasiči. A kam jinam je vzít než do hasičského muzea. A jelikož víme, že Hasičský záchranný sbor má vlastní muzeum, a nalézá se nedaleko Berouna, vyrazili jsme tudíž do Zbirohu, kde se nalézá Expozice požární ochrany. A zároveň jsme určili toto datum z důvodu, protože v ten den se tam koná 1. Zbirožské hasičské tatrování. Čili sraz hasičských tater, jak starších typů, tak moderní techniky.

Výlet si všichni užili a velké množství techniky byl pro ně velký zážitek.

1  2  3  4  5  6